(30.4.2017) Weather is generally fair over the North Bay and partly cloudy over the Andaman Sea and elsewhere over the Bay of Bengal.

Multi-Hazard Early Warning Center

မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေရျကီးျခင္း၊ ေျမငလ်င္တုန္လႈပ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းဒီေရဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ဆူနာမီလိွုင္း ဝင္ေရာက္ျခင္း စသည့္ သဘာဝေဘးမ်ားအတြက္ ျကိုတင္သတိေပးခန့္မွန္းခ်က္ မ်ားကို အခိ်န္မီထုတ္ျပန္ ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ဘက္စံု သဘာဝေဘးျကိုတင္သတိေပးဗဟိုဌာနကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထူေထာင္ ထားရိွပါသည္။ အဆိုပါ ဗဟိုဌာနတြင္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းအဖဲြ့မ်ား ဖဲြ့စည္းတာဝန္ေပးလ်က္ ၂၄ နာရီ အခိ်န္ျပည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျကရပါသည္။ တာဝန္က် ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚသည့္ သဘာဝေဘးမ်ားအတြက္ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ ခ်က္ျခင္း အစီရင္ခံတင္ျပ၍ ဝန္ျကီးဌာန၊ အထက္အာဏာပိုင္အဖဲြ့အစည္းမ်ားသို့ အခိ်န္နွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာန/လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖဲြ့အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာ့အသံ/ ရုပ္ျမင္သံျကား တို့သို့ အခိ်န္မီေပးပို့ေရာက္ရိွေရးကို ေဆာင္ရြက္ျကရပါသည္။

မိုးေလဝသနွင့္ဇလေဗဒညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာနသည္ အမို်းသားသဘာဝေဘး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ၏ လမ္းညွြန္မႈကို ခံယူလ်က္ ပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ျကီးျကပ္မႈျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွေသာ သဘာဝေဘးအမိ်ဳးမိ်ဳးတို့အတြက္ ျကိုတင္သတိေပးခ်က္ မ်ား၊ ခန့္မွန္းခ်က္/အေျခအေနသတင္းမ်ားကို အခိ်န္နွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

သဘာဝေဘးျကိုတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား အခိ်န္မီထုတ္ျပန္နိုင္ေရးသည္ အဓိကအေရးပါသည့္အတြက္ ခန့္မွန္းခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ ေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ျဂိဳဟ္တုတိမ္ပံုဖမ္းစက္မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း၊ ေခတ္မီ တိုင္းတာ ေရးကိရိယာမ်ား တိုးခဲ့်တပ္ဆင္ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမိ်ဳးသားမိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ ဌာန မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ေဒသဆိုင္ရာ ခန့္မွန္းခ်က္မ်ား လက္ခံရရိွျခင္း၊ ခန့္မွန္းေရး ဆိုင္ရာ သခင္ခၤ်ာပံုစံမ်ားျဖင့္တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္နည္းပညာမ်ား သင္ယူေလ့လာအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ဌာန၏လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ထုတ္ျပန္သည့္ ခန့္မွန္းခ်က္မ်ား/ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားသို့ အခိ်န္မီေပးပို့ေရာက္ရိွေစ ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္ ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းတို့သည္လည္း သဘာဝေဘးျကိုတင္ကာကြယ္ေရး နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနရာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစေရးကို ဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ညိွနိွုင္း ၍လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ထားရိွပါသည္။ သတိေပးခ်က္/ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ေျဖျကားသည့္စနစ္နွင့္ သတင္းတိုျဖင့္ ေပးပို့ျခင္းစနစ္တို့ကိုလည္း ဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ထူေထာင္ ထားရိွလ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။