DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၁၈.၁.၂၀၁၉) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါသည္။

10 Days Weather Forecast

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္============================================ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန  ========================= ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤ...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန        ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ကပၸ...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန     ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသည္။ကပၸလီပင္လယ္ျ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ =================================================== ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန  -------------------------------------------- ကပၸလီပင္လယ္ျ...
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ၿပီး၊...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ---------------------------------------------------------ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ----------------------------------------- ကပၸလီပင္လယ္...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ----------------------------------------------------------------------------------------   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ကပၸလီပင္လယ္ျပင္...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန    ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျ...