DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၂၁.၅.၂၀၁၉ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္

တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။

10 Days Weather Forecast

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ၁။       အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ေမလ (၂၁ - ၂၃)ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား သို႔ လည္းေကာင္း၊...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ၁။       အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ေမလ (၁၈ - ၂၃)ရက္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား သို႔ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္။...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ၁။       ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ၁။      ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ၁။     ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ၁။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန    ၁။    ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး၊...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ၁။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး၊...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန    ၁။    ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး၊...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္  ======================================== ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ======================= ၁။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...