DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၁၈.၃.၂၀၁၉) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။

10 Days Weather Forecast

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန    ၁။    ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး၊...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ၁။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး၊...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန    ၁။    ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး၊...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္  ======================================== ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ======================= ၁။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန        ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန        ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တတိယ (၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္============================================ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန  ========================= ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန        ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။...
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ပထမ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန     ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသည္။...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသည္။...