DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၁၈.၃.၂၀၁၉) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။

သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း

မိုးေလဝသနွင့္ဇလ‌ေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းမ်ား ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ နားလည္တတ္ကြ်မ္းေစရန္နွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈရိွေစေရးအတြက္ မိုးေလဝသ၊ ဇလေဗဒ၊ ေျမငလ်င္ စသည့္ ဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဘာသာရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို နွစ္စဥ္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ထိုသို႔ ပို႔ခ်ေပးရာတြင္ မိုးေလဝသဘာသာရပ္အတြက္ မိုးေလဝသအဆင့္(၁)၊ အဆင့္(၂)၊ အဆင့္(၃)၊ အဆင့္(၄) သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဇလေဗဒ ဘာသာရပ္အတြက္ ဇလေဗဒအဆင့္(၁)၊ အဆင့္(၂)၊ အဆင့္(၃)၊ အဆင့္(၄) သင္တန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေျမငလ်င္ဘာသာရပ္အတြက္ ေျမငလ်င္လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

၁၉၉၃-၉၄ ပညာသင္နွစ္မွစတင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရူပေဗဒဌာနနွင့္ သခ်ၤာဌာနတို႔နွင့္ ပူးေပါင္းညိွနိွုင္းလ်က္ သိပၸံဘြဲ႔(ဂုဏ္ထူးတန္း) မိုးေလဝသ နွင့္ သိပၸံဘြဲ႔(ဂုဏ္ထူးတန္း) ဇလေဗဒ သင္တန္းမ်ားကို ဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ မိုးေလဝသနွင့္ဇလေဗဒ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္နိုင္ခဲ့ရာ ဌာနအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။

မိုးေလဝသနွင့္ဇလ‌ေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဌာနတြင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် ေပးသည့္ နည္းတူ ျပင္ပဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဌာန/သင္တန္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပို႔ခ် ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္ -

  • နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္
  • တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္
  • ေလေျကာင္းသိပၸံႏွင့္ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္
  • ျမန္မာနိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္
  • ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းပညာေကာလိပ္
  • တပ္မေတာ္မိုးေလဝသတိုင္းတာေရးတပ္
  • ေလေၾကာင္းထိန္းသင္တန္း
  • ေလယာဥ္မႉးႀကီးလိုင္စင္သင္တန္း
  • သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးသင္တန္းမ်ား