DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၂၁.၅.၂၀၁၉ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္

တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။

New Records

အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ  (၂၁) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ Sr No. စံခ်ိန္သစ္ တိုင္းတာရရွိ သည့္ ရက္စြဲ    စခန္းအမည္    အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္ အျမင့္ဆုံး...
စံခ်ိန္သစ္မ်ား
စံခ်ိန္သစ္မ်ား မရွိပါ
New Records
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ  (၁၂) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စဥ္ စစံခ်ိန္သစ္ တိုင္းတာရရွိ သည့္ ရက္စွဲ စခန္းအမည္ အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္ အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္ေဟာင္း...
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား
                                                အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ  (၁၁) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ -   စဥ္ စစံခ်ိန္သစ္ တိုင္းတာရရွိ သည့္ ရက္စွဲ စခန္းအမည္ အျမင့္ဆုံး...
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္
မရွိပါ
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ  (၁၀) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္   စဥ္    စံခ်ိန္သစ္ တိုင္းတာရရွိ သည့္ ရက္စြဲ စခန္းအမည္ အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္    အျမင့္ဆုံး...
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္    ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မေလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မွာ စဥ္    စံခ်ိန္သစ္ တိုင္းတာရရွိသည့္ ရက္စြဲ   ...
စံခ်ိန္သစ္မ်ား
မရွိ႔ပါ
New Record
အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ား  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ားမွာ   စဥ္ စံခ်ိန္သစ္ တိုင္းတာရရွိ သည့္...
စံခ်ိန္သစ္မ်ား

Pages