DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၁၈.၁.၂၀၁၉) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါသည္။

Monthly Weather Forecast

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ =============================================== ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန -----------------------------------------ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန      ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၂) ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး၊ (၁) ၾကိမ္တြင္...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အျခအေန   အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁ - ၆)ရက္အတြင္း  ျ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း (၂)ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး၊ (၁)ႀကိမ္တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္အျ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန     ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း (၂)ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး၊ (၁)ႀကိမ္တြင္ ပိုမို အားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္အျ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန     ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း (၂)ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး၊ (၁)ႀကိမ္တြင္ ပိုမို အားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္အျ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန     ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း (၂)ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး၊ (၁)ႀကိမ္တြင္ ပိုမို အားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္အျ...
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ =============================================== ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန ----------------------------------------- ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤ...
Monthly Weather Forecast on May, 2018
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ လပတ္အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္   ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ေမလ (၁၆ - ၂၀)ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေမလ (၂၁ - ၂၅)ရက္အတြင္း ျမစ္ဝက...

Pages