DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၁၈.၁.၂၀၁၉) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနပါသည္။

Flood Disaster

ဇလေဗဒဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္
ျမစ္ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ ကာလ မိုးတြင္းကာလ ဇြန္လ မွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမစ္ေရ ႀကီးမႈ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွျပီး၊ ဇူလိုင္လနွင့္ ၾသဂုတ္လတို့တြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။   ျမစ္ေရႀကီးျခင္း မိုးတြင္းကာလ၌ ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္...
မိုးေလ၀သဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တိုင္းမ်ားသည္ ဧျပီလ၊ ေမလ၊ ေအာက္တိုဘာလနွင့္နို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိပါသည္။ မုတ္သုံေလ ရာသီကာလ အတြင္း ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုတ္သုံမုန္တိုင္းငယ္မ်ားျဖစ္ေပၚ...
ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္
ဆူနာမီဆုိသည္မွာကမ္းေျခကုိရုိက္ခတ္သည့္ ျကီးမားေသာေရလွုိင္းႀကီးမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ဆူနာမီေရလွုိင္းသဘာ၀ ပထမဆံုးေရာက္ရိွလာေသာ ေရလွုိင္းသည္ အႀကီးဆံုးလွုိင္း ျဖစ္ေလ့မရိွပါ။ စတုတၳေျမာက္ေရလွုိင္းသည္ အႀ...